План за развитие на Община Мездра за периода 2007-2013г.

Община Мездра - План за развитие 2007-2013 г.
Изтеглете файл