1.5. Сектор “Териториални ресурси”

1.5.4.Околна среда

Отпадъци - управление и обеми

Депонираните битови отпадъци за региона на сметоизвозване в община Мездра за четири последователни години са показани в следната графика:

Допълнителни Документи
Общинска програма за опазване на околната среда на община Мездра Изтеглете файл