1.5. Сектор “Териториални ресурси”

1.5.2.Социална инфраструктура

Инфраструктура на здравеопазването

 

Брой регистрирани амбулатории за първична мед. помощ

Брой регистрирани амбулатории
за специализирана медицинска помощ

Брой хосписи

Общ брой

Индивидуални практики

Групови практики

Индивидуални практики

Групови практики

Центрове

Лаборатории

лекари

дентисти

лекари

дентисти

лекари

дентисти

лекари

дентисти

мед.ц-р

дент. ц-р

медико-дентален ц-р

дкц

мтл

мдл

16

19

2

26

1

1

0

 0

1

1

 0

67

Допълнителни Документи
Здравеопазване Изтеглете файл
Справка за броя лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ на територията на община Мездра Изтеглете файл
Брой лекари и стоматолози 2012 Изтеглете файл