1.5. Сектор “Териториални ресурси”

1.5.2.Социална инфраструктура

Инфраструктура на образованието

Общински училища
1.СОУ ”Иван Вазов” - гр.Мездра www.vazov-school.com
2.СОУ „Св.Кл.Охридски”- с.Зверино http://www.bonitastyle.com
3.ОУ Хр.Ботев - гр.Мездра http://www.ouhristobotev-mezdra.com
4.ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”- гр.Мездра
5.ОУ „Васил Кънчов” - с.Моравица
6.ОУ” Х.Димитър” - с.Елисейна
7.ПГ “ Алеко Константинов “- Мездра http://www.pgto-mezdra.hit.bg
8.ПГ по МСС – Мездра / от м. декември 2011 г. училището е общинско/

Държавни училища

9.СПИ “ Св. Климент Охридски “ с. Лик