1.4. Сектор “Техническа инфраструктура”

Транспортна инфраструктура

ПЪТНА МРЕЖА
Общинската пътна мрежа от 132 км е в полупланински и планински райони и в голямата си част е в лошо състояние. Това се отразява на екологичната обстановка, безопасността на движението и поставя под въпрос някои линии на пътническия транспорт.
Средствата необходими за ремонта и поддържането на пътната мрежа са несъизмерими с получаваните. Извършва се само текущо поддържане и ремонт на силно износени участъци с малки дължини. През последните години са реконструирани цялостно 14,2 км пътна мрежа.
Поради невъзможността пътната мрежа да бъде своевременно ремонтирана продължава разрушаването на пътната настилка и влошаването на пътните условия, което води до увеличаване на необходимите средства за ремонт .
За да се реши въпроса е необходимо да бъде извършен основен ремонт на най-тежките участъци, а именно: Ослен Криводол-Лик-Дърманци /10.85 км/ , Боденец-Върбешница /5.6км/, Брусен-Ст.село /8.1км/, Зверино-Оселна /4.1км/, Мездра-Крета /2.0 км/, Кален-Цаконица /4.7км/,Зверино-Игнатица /9.25 км/,Люти дол -Типченица /5.1 км/ ,Левище-Очин дол /4.5 км/. За реализацията на ремонтни работи се търси финансиране по различни програми и проекти.

ЖЕЛЕЗОПЪТНА МРЕЖА
Проучвания за прокарване на ж.п. линия в района са правени още през 1883 година,но строителството е започнало по-късно от предприемача Иван Н.Хаджиенов с договор от 10.12.1893 год. Строителството приключва в началото на 1897 година с уточнените ж.п.станции -Елисейна,Мездра,Роман.В началото на експлоатацията на жп линията по нея са преминавали три пътнически влака седмично.
По настоящем в община Мездра има 6 гари -Мездра, Мездра-юг,Елисейна,Зверино,Ребърково и 5 спирки Люти брод,Черепиш, Моравица,Брусен и Ослен Криводол.
Дължината на железния път преминаващ през община Мездра е около 113 км електрифицирана двойна жп линия със средна скорост на движение 70 км/ч за дефилето и до 100 км/ч за останалите райони.След ремонт на участъка Мездра-изток – Роман средната скорост в него ще достигне до 130 км/ч.
На денонощие през гара Мездра преминават около 80 влака.