1.1. Сектор “Природни ресурси”

Разположение

Община МездраОбщина Мездра се намира в Северозападна България около долината на река Искър. Територията на общината е 520 кв.км., има 28 населени места - 27 села и град Мездра с общо 27365 жители. Административния център гр. Мездра е разположен на около 100 км от София, в Мездренското котловинно разширение със средна надморска височина 270м.