1.3. Стопански, икономически сектор

Чуждестранни преки инвестиции от нефинансовия сектор
Година Инвестиции (хил. EUR)
2009 6011
2010 11341
Допълнителни Документи
Чуждестранни инвестиции 2009 Изтеглете файл
Чуждестранни инвестиции 2010 Изтеглете файл