1.3. Стопански, икономически сектор

Активни предприятия от нефинансовия сектор по икономически дейности
Допълнителни Документи
Действащи хотели в град Мездра Изтеглете файл
Списък на фирми, извършващи дейност на територията на община Мездра Изтеглете файл
Списък на институциите на територията на община Мездра Изтеглете файл
Регистър НПО и сдружения с нестопанска цел Изтеглете файл
Списък на общинските фирми, упражняващи дейност на територията на община Мездра Изтеглете файл