1.2. Сектор “Човешки ресурси (демография и работна сила)”

1.2.2. Работна сила

Заети и наети лица по икономически дейности
Допълнителни Документи
Данни от НСИ от 19.11.2012 Изтеглете файл