1.2. Сектор “Човешки ресурси (демография и работна сила)”

1.2.2. Работна сила

Динамика в равнището и структурата на безработицата в община Мездра
Икон. активни Рег. безработни Безр. жени Безраб. до 29г. Постъпили през мес. Безраб. повече от 1г. Раб. места през мес. Раб. места в края на м. Безраб. за 1 място Равнище на безр. %
Допълнителни Документи
Безработни в община Мездра по години Изтеглете файл
Икономически активно население Изтеглете файл
Динамика в равнището и структурата на безработицата в община Мездра - 2007-2011 г Изтеглете файл