1.2. Сектор “Човешки ресурси (демография и работна сила)”

1.2.1. Демография

Възрастова структура на населението – по 5 годишни периоди
Допълнителни Документи
Данни от НСИ 2011 Изтеглете файл
Данни от НСИ 2010 Изтеглете файл
Данни от НСИ 2009 Изтеглете файл
Данни от НСИ 2008 Изтеглете файл
Данни от НСИ 2007 Изтеглете файл
Данни от НСИ 2006 Изтеглете файл
Данни от НСИ 2005 Изтеглете файл