1.2. Сектор “Човешки ресурси (демография и работна сила)”

1.2.1. Демография

Движение на населението – родени лица, умрели лица, естествен прираст, заселени лица, изселени лица, механичен прираст (брой)
Допълнителни Документи
Движение на населението 2005 Изтеглете файл
Движение на населението 2006 Изтеглете файл
Движение на населението 2007 Изтеглете файл
Движение на населението 2008 Изтеглете файл
Движение на населението 2009 Изтеглете файл
Движение на населението 2010 Изтеглете файл
Движение на населението 2011 Изтеглете файл