Сектор “Техническа инфраструктура”

 Система на сгради, съоръжения и линейни инженерни мрежи на транспорта, водоснабдяването и канализацията, газоснябдяването и електроснабдяването, третирането на отпадъците и геозащитната дейност

Допълнителни Документи
Оценка на изграденост на техническата инфраструктура Изтеглете файл