Икономически сектор

Допълнителни Документи
Основни икономически показатели - изходни данни 2005 Изтеглете файл
Основни икономически показатели - изходни данни 2006 Изтеглете файл
Основни икономически показатели - изходни данни 2007 Изтеглете файл
Основни икономически показатели - изходни данни 2008 Изтеглете файл
Основни икономически показатели - изходни данни 2009 Изтеглете файл
Основни икономически показатели - изходни данни 2010 Изтеглете файл