Сектор “Човешки ресурси”

Брой жители по села и градове
По- глобалното решение на проблемите на 28-те населени места в общината може да се търси по- успешно в рамките и/или във връзка на програми и проекти обхващащи повече населени места.

Допълнителни Документи
Човешки ресурси - статистическа информация Изтеглете файл
Таблица на българските граждани Изтеглете файл
Данни за населението 2012 Изтеглете файл
Данни за населението 2012 Изтеглете файл
Данни за населението 2012 Изтеглете файл
Справка за населението с постоянен адрес в Община Мездра за периода 2000-2012 година Изтеглете файл