Годишни отчети по изпълнение на ОПР

Допълнителни Документи
Годишен отчет 2006 Изтеглете файл
Годишен отчет 2007 Изтеглете файл
Годишен отчет 2008 Изтеглете файл
Годишен отчет 2009 Изтеглете файл
Годишен отчет 2010 Изтеглете файл
Годишен отчет 2011 Изтеглете файл
Годишен доклад 2012 Изтеглете файл